བོད་ཨ་མའི་སེམས།

བོད་ཨ་མའི་སེམས།ཉན་ཐེངས།

གདུགས་དཀར་སྒྲོལ་མ།

སྤེལ་དུས།2018-03-09 10:29:40

སྐད་རིགས།བོད་སྐད།

རིགས་གྲས།རྡུང་ལེན།

སྤྱིའི་དགའ་བསུ་ཐོབ་ཤོས།

རེབ་འདིའི་ཚ་ཤོས།

སྐད་འཕྲིན: TBTnews
པོད་ཕྲན: http://weibo.com