ཞལ་འདོན་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།༼1༽

ཞལ་འདོན་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།༼1༽ཉན་ཐེངས།

སྐལ་བཟང་གྲགས་པ།

ངོ་སྤྲོད།སྐྱབས་འགྲོ་དང་དགའ་ལྡན་ལྷ་བརྒྱ་མ་སོགས་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་ནས་བཀོད་པ་དགེའོ།།

སྐད་རིགས།བོད་སྐད།

རིགས་གྲས།ཆོས་ལུགས།

སྤྱིའི་དགའ་བསུ་ཐོབ་ཤོས།

རེབ་འདིའི་ཚ་ཤོས།

སྐད་འཕྲིན: TBTnews
པོད་ཕྲན: http://weibo.com