ཞང་མ་ལ།

ཞང་མ་ལ།ཉན་ཐེངས།

གཡང་མོ་སྒྲོལ་མ།

སྤེལ་དུས།2018-01-02 09:55:57

སྐད་རིགས།བོད་སྐད།

རིགས་གྲས།རྩེད་རིག

སྤྱིའི་དགའ་བསུ་ཐོབ་ཤོས།

རེབ་འདིའི་ཚ་ཤོས།

སྐད་འཕྲིན: TBTnews
པོད་ཕྲན: http://weibo.com