ལུག་རྫི་བུ་མོ།

ལུག་རྫི་བུ་མོ། ཉན་ཐེངས།

གཡུ་སྒྲོན་མཚོ།

སྤེལ་དུས།2017-12-26 11:30:52

སྐད་རིགས།བོད་སྐད།

རིགས་གྲས།རྡུང་ལེན།

སྤྱིའི་དགའ་བསུ་ཐོབ་ཤོས།

རེབ་འདིའི་ཚ་ཤོས།

སྐད་འཕྲིན: TBTnews
པོད་ཕྲན: http://weibo.com