སྐེ་ཚེ་མེ་ཏོག

སྐེ་ཚེ་མེ་ཏོགཉན་ཐེངས།

ལྷ་ལུང་མཚོ།

སྤེལ་དུས།2017-08-02 10:17:18

སྐད་རིགས།བོད་སྐད།

རིགས་གྲས།རྩེད་རིག

སྤྱིའི་དགའ་བསུ་ཐོབ་ཤོས།

རེབ་འདིའི་ཚ་ཤོས།

སྐད་འཕྲིན: TBTnews
པོད་ཕྲན: http://weibo.com