སྟོད་རི་མགོར་སེར་ཐིག་ལྷུང་དུས་ན།

སྟོད་རི་མགོར་སེར་ཐིག་ལྷུང་དུས་ན།ཉན་ཐེངས།

<མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་མང་ཚོགས་སྒྱུ་རྩལ་ཁང་གིས་གཙོ་སྒྲུབ་གནང་བའི་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་སྐབས་བཅུ་བའི་བོད་ཀྱི་ལ་གཞས་འགྲན་ཚོགས་ཆེན་མོ།>

སྤེལ་དུས།2017-04-05 17:07:09

སྐད་རིགས།བོད་སྐད།

རིགས་གྲས།ལ་གཞས།

སྤྱིའི་དགའ་བསུ་ཐོབ་ཤོས།

རེབ་འདིའི་ཚ་ཤོས།

སྐད་འཕྲིན: TBTnews
པོད་ཕྲན: http://weibo.com