རྗེ་བླ་མ་བཟང་འཁྲུངས་ཉིན་ལ།

རྗེ་བླ་མ་བཟང་འཁྲུངས་ཉིན་ལ།ཉན་ཐེངས།

བཀྲ་ཤིས་བསམ་གྲུབ།

སྤེལ་དུས།2017-04-01 14:41:04

སྐད་རིགས།བོད་སྐད།

རིགས་གྲས།དམངས་གླུ

སྤྱིའི་དགའ་བསུ་ཐོབ་ཤོས།

རེབ་འདིའི་ཚ་ཤོས།

སྐད་འཕྲིན: TBTnews
པོད་ཕྲན: http://weibo.com