བོད་གངས་ཡུལ་གྱི་ཞིང་ཁམས་ན།

བོད་གངས་ཡུལ་གྱི་ཞིང་ཁམས་ན།ཉན་ཐེངས།

དབང་ཆེན་སྐྱབས།

སྤེལ་དུས།2017-04-01 11:39:36

སྐད་རིགས།བོད་སྐད།

རིགས་གྲས།དམངས་གླུ

གཞས་ཚིག

མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་རྒྱལ་ཁབ་རིམ་པའི་གཟུགས་འདས་རིག་གནས་བོད་ཀྱི་དམངས་གླུ་འགྲན་བསྡུར།

སྤྱིའི་དགའ་བསུ་ཐོབ་ཤོས།

རེབ་འདིའི་ཚ་ཤོས།

སྐད་འཕྲིན: TBTnews
པོད་ཕྲན: http://weibo.com