འབྲོག་རུའི་བུ་མོ།

འབྲོག་རུའི་བུ་མོ།ཉན་ཐེངས།

དངོས་གྲུབ་སྒྲོལ་མ།

སྤེལ་དུས།2016-07-04 13:58:44

སྐད་རིགས།བོད་སྐད།

རིགས་གྲས།དེང་གཞས།

སྤྱིའི་དགའ་བསུ་ཐོབ་ཤོས།

རེབ་འདིའི་ཚ་ཤོས།

སྐད་འཕྲིན: TBTnews
པོད་ཕྲན: http://weibo.com