མཚོ་ཁའི་མེ་ཏོག

མཚོ་ཁའི་མེ་ཏོགཉན་ཐེངས།

གནམ་མཚོ།

སྤེལ་དུས།2016-05-27 08:50:41

སྐད་རིགས།བོད་སྐད།

རིགས་གྲས།དེང་གཞས།

སྤྱིའི་དགའ་བསུ་ཐོབ་ཤོས།

རེབ་འདིའི་ཚ་ཤོས།

སྐད་འཕྲིན: TBTnews
པོད་ཕྲན: http://weibo.com