འབོད་སྐུལ་གྱི་ཅོང་བརྡ།

འབོད་སྐུལ་གྱི་ཅོང་བརྡ།ཉན་ཐེངས།

པཎ་ཆེན་སྐྱབས།

སྤེལ་དུས།2016-04-28 20:55:19

སྐད་རིགས།བོད་སྐད།

རིགས་གྲས།རྡུང་ལེན།

སྤྱིའི་དགའ་བསུ་ཐོབ་ཤོས།

རེབ་འདིའི་ཚ་ཤོས།

སྐད་འཕྲིན: TBTnews
པོད་ཕྲན: http://weibo.com