མ་ཎིའི་རོལ་དབྱངས།

མ་ཎིའི་རོལ་དབྱངས།ཉན་ཐེངས།

ཨ་མཆོག་མགོན་པོ་དོན་གྲུབ།

སྤེལ་དུས།2016-03-25 23:25:54

སྐད་རིགས།བོད་སྐད།

རིགས་གྲས།ཆོས་ལུགས།

སྤྱིའི་དགའ་བསུ་ཐོབ་ཤོས།

རེབ་འདིའི་ཚ་ཤོས།

སྐད་འཕྲིན: TBTnews
པོད་ཕྲན: http://weibo.com