བདུད་བྷེ་དྲན་གླུ།

བདུད་བྷེ་དྲན་གླུ།ཉན་ཐེངས།

བློ་གསལ།

སྤེལ་དུས།2016-03-25 14:10:13

སྐད་རིགས།བོད་སྐད།

རིགས་གྲས།རྡུང་ལེན།

སྤྱིའི་དགའ་བསུ་ཐོབ་ཤོས།

རེབ་འདིའི་ཚ་ཤོས།

སྐད་འཕྲིན: TBTnews
པོད་ཕྲན: http://weibo.com