དགའ་སྐྱིད་ལྡན་པའི་གླུ་ཞིག་ལེན།

དགའ་སྐྱིད་ལྡན་པའི་གླུ་ཞིག་ལེན།ཉན་ཐེངས།

ལྷ་དབང་རྒྱལ་མཚན།

སྤེལ་དུས།2015-11-12 13:51:57

སྐད་རིགས།བོད་སྐད།

རིགས་གྲས།རྡུང་ལེན།

སྤྱིའི་དགའ་བསུ་ཐོབ་ཤོས།

རེབ་འདིའི་ཚ་ཤོས།

སྐད་འཕྲིན: TBTnews
པོད་ཕྲན: http://weibo.com