བོད་པའི་སྲོལ་བཟང་།

བོད་པའི་སྲོལ་བཟང་།ཉན་ཐེངས།

རྟ་དབང་རྒྱལ་མཚན།

སྤེལ་དུས།2015-10-20 16:47:42

སྐད་རིགས།བོད་སྐད།

རིགས་གྲས།རྡུང་ལེན།

སྤྱིའི་དགའ་བསུ་ཐོབ་ཤོས།

རེབ་འདིའི་ཚ་ཤོས།

སྐད་འཕྲིན: TBTnews
པོད་ཕྲན: http://weibo.com