འདོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།

འདོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།ཉན་ཐེངས།

བླ་བྲང་དགོན་པའི་གྲྭ་བཙུན།

སྤེལ་དུས།2015-09-22 15:09:45

སྐད་རིགས།བོད་སྐད།

རིགས་གྲས།ཆོས་ལུགས།

སྤྱིའི་དགའ་བསུ་ཐོབ་ཤོས།

རེབ་འདིའི་ཚ་ཤོས།

སྐད་འཕྲིན: TBTnews
པོད་ཕྲན: http://weibo.com