བོད་ལྗོངས་སློབ་ཆེནVSམཚོ་སྔོན་སློབ་ཆེན།

བོད་ལྗོངས་སློབ་ཆེནVSམཚོ་སྔོན་སློབ་ཆེན།ཉན་ཐེངས།

སྤེན་པ་བདེ་སྐྱིད་དང་ཀུན་བཟང་སྒྲོལ་མ།

སྤེལ་དུས།2015-04-08 09:59:40

སྐད་རིགས།བོད་སྐད།

རིགས་གྲས།དེང་གཞས།

སྤྱིའི་དགའ་བསུ་ཐོབ་ཤོས།

རེབ་འདིའི་ཚ་ཤོས།

སྐད་འཕྲིན: TBTnews
པོད་ཕྲན: http://weibo.com