རེ་གླུ་དཀར་བོ།

རེ་གླུ་དཀར་བོ།ཉན་ཐེངས།

རྡུང་ལེན་པ་ལྷ་བྷེ།

སྤེལ་དུས།2015-01-16 11:29:12

སྐད་རིགས།བོད་སྐད།

རིགས་གྲས།རྡུང་ལེན།

སྤྱིའི་དགའ་བསུ་ཐོབ་ཤོས།

རེབ་འདིའི་ཚ་ཤོས།

སྐད་འཕྲིན: TBTnews
པོད་ཕྲན: http://weibo.com