འབྲུག་སིང་སིང་དགུང་སྔོན་གནམ་ནས་གྲགས།

འབྲུག་སིང་སིང་དགུང་སྔོན་གནམ་ནས་གྲགས།ཉན་ཐེངས།

གཞས་མ། ལྷ་ལུང་འཚོ།

སྤེལ་དུས།2016-01-21 16:02:17

སྐད་རིགས།བོད་སྐད།

རིགས་གྲས།དམངས་གླུ

སྤྱིའི་དགའ་བསུ་ཐོབ་ཤོས།

རེབ་འདིའི་ཚ་ཤོས།

སྐད་འཕྲིན: TBTnews
པོད་ཕྲན: http://weibo.com