སྙིང་ཁུག་གི་སྤོ་བོ་ལགས།

སྙིང་ཁུག་གི་སྤོ་བོ་ལགས།ཉན་ཐེངས།

གཞས་མ། རྡོ་བ་ཚེ་སྐྱིད།

སྤེལ་དུས།2014-06-12 10:44:40

སྐད་རིགས།བོད་སྐད།

རིགས་གྲས།དེང་གཞས།

སྤྱིའི་དགའ་བསུ་ཐོབ་ཤོས།

རེབ་འདིའི་ཚ་ཤོས།

སྐད་འཕྲིན: TBTnews
པོད་ཕྲན: http://weibo.com