ཨ་མའི་པང་ལ་ལོག་ཤོག

ཨ་མའི་པང་ལ་ལོག་ཤོགཉན་ཐེངས།

གཞས་པ།ཧོར་གཙང་སྨོན་ལམ།

སྤེལ་དུས།2014-06-17 11:02:47

སྐད་རིགས།བོད་སྐད།

རིགས་གྲས།རྡུང་ལེན།

སྤྱིའི་དགའ་བསུ་ཐོབ་ཤོས།

རེབ་འདིའི་ཚ་ཤོས།

སྐད་འཕྲིན: TBTnews
པོད་ཕྲན: http://weibo.com