ཁ་བཏགས་དཀར་པོའི་ང་ཡི་ཡིད་སེམས་མཚོན།

ཁ་བཏགས་དཀར་པོའི་ང་ཡི་ཡིད་སེམས་མཚོན།ཉན་ཐེངས།

གཞས་མ། ཀླུ་མོ་རྒྱལ།

སྤེལ་དུས།2014-01-07 10:41:57

སྐད་རིགས།བོད་སྐད།

རིགས་གྲས།དེང་གཞས།

སྤྱིའི་དགའ་བསུ་ཐོབ་ཤོས།

རེབ་འདིའི་ཚ་ཤོས།

སྐད་འཕྲིན: TBTnews
པོད་ཕྲན: http://weibo.com