རྒྱལ་རོང་རྨ་བྱའི་སྐོར་བྲོ།

རྒྱལ་རོང་རྨ་བྱའི་སྐོར་བྲོ།ཉན་ཐེངས།

སྤེལ་དུས།2013-11-19 23:24:20

སྐད་རིགས།བོད་སྐད།

རིགས་གྲས།སྐོར་བྲོ།

སྤྱིའི་དགའ་བསུ་ཐོབ་ཤོས།

རེབ་འདིའི་ཚ་ཤོས།

སྐད་འཕྲིན: TBTnews
པོད་ཕྲན: http://weibo.com