སྒྲོལ་མའི་བསྟོད་ཐུང་།

སྒྲོལ་མའི་བསྟོད་ཐུང་།ཉན་ཐེངས།

སྤེལ་དུས།2013-09-24 22:11:01

སྐད་རིགས།བོད་སྐད།

རིགས་གྲས།ཆོས་ལུགས།

སྤྱིའི་དགའ་བསུ་ཐོབ་ཤོས།

རེབ་འདིའི་ཚ་ཤོས།

སྐད་འཕྲིན: TBTnews
པོད་ཕྲན: http://weibo.com