མདོ་ཁམས་ཡུལ་གྲུའི་འགྱུར་ཁུགས།<སྟོད་ཆ།>

མདོ་ཁམས་ཡུལ་གྲུའི་འགྱུར་ཁུགས།<སྟོད་ཆ།>ཉན་ཐེངས།

རྡོ་རེད་སོཊ།<སྟོད་ཆ།>

སྤེལ་དུས།2013-09-13 20:48:33

སྐད་རིགས།བོད་སྐད།

རིགས་གྲས།རྡུང་ལེན།

སྤྱིའི་དགའ་བསུ་ཐོབ་ཤོས།

རེབ་འདིའི་ཚ་ཤོས།

སྐད་འཕྲིན: TBTnews
པོད་ཕྲན: http://weibo.com