ཕམ་ཁ་ནག་པོ།

ཕམ་ཁ་ནག་པོ།ཉན་ཐེངས།

གཞས་པ། ཆོས་ཉིད་རྒྱ་མཚོ།

སྤེལ་དུས།2013-09-03 11:51:35

སྐད་རིགས།བོད་སྐད།

རིགས་གྲས།རྡུང་ལེན།

སྤྱིའི་དགའ་བསུ་ཐོབ་ཤོས།

རེབ་འདིའི་ཚ་ཤོས།

སྐད་འཕྲིན: TBTnews
པོད་ཕྲན: http://weibo.com