དགོང་སྔོན་གནམ་གྱི་སྐར་མ་ལྟོས།

དགོང་སྔོན་གནམ་གྱི་སྐར་མ་ལྟོས།ཉན་ཐེངས།

ན་ཚེ། རིན་ཆེན། ཤ་བོ་དོན་འགྲུབ།

སྤེལ་དུས།2013-08-30 14:46:44

སྐད་རིགས།བོད་སྐད།

རིགས་གྲས།རྩེད་རིག

སྤྱིའི་དགའ་བསུ་ཐོབ་ཤོས།

རེབ་འདིའི་ཚ་ཤོས།

སྐད་འཕྲིན: TBTnews
པོད་ཕྲན: http://weibo.com