མཚོ་སྔོན་པོ་ཚྭ་མཚོ་ཁ་ནས།

མཚོ་སྔོན་པོ་ཚྭ་མཚོ་ཁ་ནས།ཉན་ཐེངས།

ཚེ་དཔལ་སྐྱབས། ཀླུ་མཚོ་རྒྱལ་སོག

སྤེལ་དུས།2013-08-29 16:49:37

སྐད་རིགས།བོད་སྐད།

རིགས་གྲས།ལ་གཞས།

སྤྱིའི་དགའ་བསུ་ཐོབ་ཤོས།

རེབ་འདིའི་ཚ་ཤོས།

སྐད་འཕྲིན: TBTnews
པོད་ཕྲན: http://weibo.com