ལྷ་ས་ལ་འགྲོ་བ།

ལྷ་ས་ལ་འགྲོ་བ།ཉན་ཐེངས།

སྨན་བླ་སྐྱབས་དང་ཕག་མོ་བཀྲ་ཤིས།

སྤེལ་དུས།2017-03-06 11:02:56

སྐད་རིགས།བོད་སྐད།

རིགས་གྲས།དམངས་གླུ

སྤྱིའི་དགའ་བསུ་ཐོབ་ཤོས།

རེབ་འདིའི་ཚ་ཤོས།

སྐད་འཕྲིན: TBTnews
པོད་ཕྲན: http://weibo.com