སྨན་བླ་ཀུན་བཟང་།

སྨན་བླ་ཀུན་བཟང་།ཉན་ཐེངས།

བཤད་མཁན།སྨན་བླ་སྐྱབས་སོཊ།

སྤེལ་དུས།2014-03-04 18:30:31

སྐད་རིགས།བོད་སྐད།

རིགས་གྲས།

སྤྱིའི་དགའ་བསུ་ཐོབ་ཤོས།

རེབ་འདིའི་ཚ་ཤོས།

སྐད་འཕྲིན: TBTnews
པོད་ཕྲན: http://weibo.com