ཕོ་མོ་འདྲ་མཉམ།

ཕོ་མོ་འདྲ་མཉམ།ཉན་ཐེངས།

གྲགས་བཟང་སྐྱབས་དང་དམ་ཆེན་འཚོ།

སྤེལ་དུས།2013-10-11 17:43:58

སྐད་རིགས།བོད་སྐད།

རིགས་གྲས།

སྤྱིའི་དགའ་བསུ་ཐོབ་ཤོས།

རེབ་འདིའི་ཚ་ཤོས།

སྐད་འཕྲིན: TBTnews
པོད་ཕྲན: http://weibo.com