ལག་འཁྱེར་ཁ་པར།

ལག་འཁྱེར་ཁ་པར།ཉན་ཐེངས།

སྨན་བླ་སྐྱབས་སོགས།

སྤེལ་དུས།2013-10-11 17:57:46

སྐད་རིགས།བོད་སྐད།

རིགས་གྲས།

སྤྱིའི་དགའ་བསུ་ཐོབ་ཤོས།

རེབ་འདིའི་ཚ་ཤོས།

སྐད་འཕྲིན: TBTnews
པོད་ཕྲན: http://weibo.com