སྦྲ་ནག་གི་ལས་དབང་།

སྦྲ་ནག་གི་ལས་དབང་།ཉན་ཐེངས།

མཚོ་བྱུང་སངས་སྲས།

ངོ་སྤྲོད།མགོ་ལོག་གླུ་མ་མཚོ་བྱུང་སངས་སྲས་ཀྱི་གླུ་གཞས་གཅེས་བསྡུས།

སྐད་རིགས།བོད་སྐད།

རིགས་གྲས།དེང་གཞས།

སྤྱིའི་དགའ་བསུ་ཐོབ་ཤོས།

རེབ་འདིའི་ཚ་ཤོས།

སྐད་འཕྲིན: TBTnews
པོད་ཕྲན: http://weibo.com