གླུ་བ་ཆོས་སྐྱོང་སྐྱབས་ཀྱི་དམངས་གླུ་བདམས་བཀོད།

གླུ་བ་ཆོས་སྐྱོང་སྐྱབས་ཀྱི་དམངས་གླུ་བདམས་བཀོད།ཉན་ཐེངས།

ཆོས་སྐྱོང་སྐྱབས།

སྤེལ་དུས།2019-09-03 15:48:32

སྐད་རིགས།བོད་སྐད།

རིགས་གྲས།དམངས་གླུ

སྤྱིའི་དགའ་བསུ་ཐོབ་ཤོས།

རེབ་འདིའི་ཚ་ཤོས།

སྐད་འཕྲིན: TBTnews
པོད་ཕྲན: http://weibo.com