སྨོན་འདུན་སྟོང་གིས་འབོད་པའི་སྟོང་རི་ལྷ་མཚོ།

སྨོན་འདུན་སྟོང་གིས་འབོད་པའི་སྟོང་རི་ལྷ་མཚོ།ཉན་ཐེངས།

གཞས་པ། རི་ལུང་ཐར་སོགས།

སྤེལ་དུས།2013-12-09 11:29:06

སྐད་རིགས།བོད་སྐད།

རིགས་གྲས།རྡུང་ལེན།

སྤྱིའི་དགའ་བསུ་ཐོབ་ཤོས།

རེབ་འདིའི་ཚ་ཤོས།

སྐད་འཕྲིན: TBTnews
པོད་ཕྲན: http://weibo.com