མདུན་ཤོག > རོལ་མོ། > འཕྲིན་གསར།འཕྲིན་གསར།

གླུ་བ་རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་དང་གླུ་མ་ཚེ་རིང་དབང་མོའི་ཆེད་སྒྲིག་བརྙན་འཁོར་ཐོག་མ«བརྩེ་དུང་གི་དམ་བཅའ»ཞེས་པ་འགྲེམ

2013-09-17 18:09:24 ཡོང་ཁུངས། མཚོ་སྔོན་པོ་དྲ་བ། ཀློག་གྲངས།

01.jpg
ཆེད་སྒྲིག་བརྙན་འཁོར«བརྩེ་དུང་གི་དམ་བཅའ»ཞེས་པའི་འགྲེམ་སྤེལ་པར་རིས།

         ཉེ་ཆར། བོད་ཀྱི་གསར་སྐྱེས་གླུ་བ་རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་དང་གླུ་མ་ཚེ་རིང་དབང་མོའི་ཕ་སྐད་གཙང་མའི་ཆེད་སྒྲིག་བརྙན་འཁོར་ཐོག་མ«བརྩེ་དུང་གི་དམ་བཅའ»ཞེས་པ་འགྲེམ་སྤེལ་བྱས།

         གླུ་བ་རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་དང་གླུ་མ་ཚེ་རིང་དབང་མོ་གཉིས་ནི་རེབ་གོང་གསེར་མོ་ལྗོངས་ནས་འཚར་ལོངས་བྱུང་བ་དང་།  ཁོ་གཉིས2010ལོའི་ཇོ་མོ་གླང་མའི་གཟི་འོད་ཅེས་པའི་མདོ་ཁམས་ཀྱི་རིག་རྩལ་སྤྲོ་ཚོགས་ཆེན་མོའི་སྟེང་ཞུགས་མྱོང་བར་མ་ཟད། «ཆུང་འདྲིས་བྱམས་པ»དང«སྐལ་བཟང་མེ་ཏོག»སོགས་ཀྱི་གླུ་གཞས་ལ་ཀུན་གྱི་དགའ་བསུ་ཆེན་པོ་ཐོབ་ཡོད།     །